Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
Pro rodiče budoucích prvňáčků
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Směrnice stanovení výše stravného – platnost od 1.9.2022

Směrnice stanovení výše stravného – platnost od 1.9.20221. kategorie: strávníci MŠ do 6 let
přesnídávka 10,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 10,- Kč
-----------------------------------------
celkem: 42,- Kč

2. kategorie:

strávníci MŠ 7 let a více
přesnídávka 10,- Kč
oběd 27,- Kč
svačina 10,- Kč
-------------------------------------------
celkem: 47,- Kč

strávníci  ZŠ 7 – 10 let
oběd 27 ,- Kč

3. kategorie: strávníci ZŠ 11 – 14 let
oběd 33,- Kč

4. kategorie: strávníci ZŠ 15 a více let
oběd 35,- Kč

Cena stravného u kategorie 1.- 4. Odpovídá finanční normě potravin včetně nápojů. Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb, dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce. Strávní je zařazen do věkové skupiny dle věku. Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31 srpna (včetně), kdy končí školní rok

5. kategorie dospělí strávníci:

V souladu s Vyhl.č. 107/2005 Sb. O školním stravování, zejména pak Vyhl. Č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, jsou využívány prostředky státního rozpočtu dle § 160 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, protože se jedná o náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

Finanční norma potravin a úhrada stravného – zaměstnanci ZŠ a MŠ je 40,- Kč.

Dle pravidel pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činí příspěvek zaměstnancům na oběd ve výši 18,- Kč. Inkasní cena oběda zaměstnance je 22,-Kč.

Důchodci ZŠ Kryry (osoby odcházející do důchodu ze ZŠ Kryry) – oběd 56,- Kč.

Finanční norma potravin je 42, Kč a 14, Kč režijní náklady.

6.vyvařování  pro potřeby Města Kryry:

Jedná se o hospodářskou činnost MěU, která je personálně i organizačně oddělena. Finanční norma potravin je 42,- Kč, režijní náklady (voda,elektro,plyn,čistící prostředky,program PC,tisk složenek a stravenek, revize, opravy a další věcné náklady) jsou 19,-Kč

Cena oběda pro cizí strávníky 61,- Kč.

7. Cizí strávníci

Cizím strávníkem se rozumí osoba, která vykonává práci související s činností základní školy Kryry, např. kontrolní orgány, pracovníci vykonávající školení, opravy, revize, kulturní představení pro žáky atd.

Osobu, která má nárok na odběr stravy určuje ředitelka ZŠ nebo vedoucí ŠJ.

Škola neposkytuje stravování ostatním cizím osobám.

Cena stravného je stanovena 90,- Kč za jeden oběd.

 

V Kryrech dne 13.6.2022

 

Vedoucí ŠJ Milada Toušková……………………………………..

Ředitelka školy Ing. Hana Lehnerová……………………………..