Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Základní informace

Základní škola – okres Louny, Ústecký kraj – je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je Město Kryry.

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školních zařízení, které vydal ŠÚ Louny dne 16. 8. 1999 pod č. j. 206/99 KÚ, platí s účinností od 1. 9. 1999.

Subjekt sdružuje základní školu s kapacitou 510 žáků, školní družinu s kapacitou 90 žáků a školní jídelnu s kapacitou 510 jídel.

Škola se skládá z šesti vzájemně propojených pavilonů a je umístěna v uzavřeném areálu. Kromě základní školy je v areálu školní družina se zahradou, víceúčelové hřiště, školní pozemek s bylinkovou zahradou, venkovní učebnou a velké sportovní hřiště. V exteriérech je umístěna část školní naučné stezky a interaktivní panely k procvičování regionálních a přírodovědných znalostí.

Škola Kryry Škola Kryry Kryry Kryry

Historie školy

Podle svědectví pamětníků a jejich potomků byla postavena v Kryrech německá škola v roce 1912. V červnu roku 1912 byla budova slavnostně vysvěcena a v září téhož roku začala výuka prvních kryrských žáků. Po několik let navštěvovaly tuto školu děti z německých i českých rodin.

Česká menšina sestávající hlavně ze sklářů požadovala po převratu roku 1918 také svoji českou školu. Škola byla zřízena výnosem Zemské školní rady v Praze a nacházela se v místech dnešního domu s pečovatelskou službou. Z této doby pochází fotografie 1. a 2. třídy, které si můžeme prohlédnout v obecní kronice. První žáci české školy jsou dokumentováni už k 27. 10. 1919. Na chod školy dohlížel odborný učitel Antonín Follprecht a prvním učitelem byl ustanoven v září roku 1919 Josef Fencl.

První žáci školy v KryrechPrvní zápis do české školy se konal dne 10. září 1919 a zapsáno bylo 82 dětí z Kryr, Strojetic, Březnice a Malměřic.Do 13. 12. 1920 byla škola podřízena přímo ministerstvu školství a národní osvěty, které přejalo veškerou agendu menšinových škol od zemské školní rady a zemského správního výboru. V roce 1921 měly být zřízeny školní výbory při každé menšinové škole. Při zdejší škole však existoval školní výbor už od jejího založení v roce 1919, neboť rodiče si zvolili na žádost správce školy ze svých řad dva členy. To trvalo až do podzimu 1920, kdy sociální demokraté svolali schůzi. Zde pak bylo ujednáno, že zahajuje svoji činnost tento školní výbor.

Na řádné schůzi rodičů 5. 5. 1921 byl zvolen zákonem nařízený školní výbor, který ihned zahájil činnost. V tomto školním roce byl položen správcem školy také základ k veřejné české knihovně. Knihovna byla umístěna přímo ve škole. Správce školy a učitelé pracovali nejen na poli školském, ale i kulturním. Během 20. let se žáci školy účastnili veřejného života, školních i národních slavností, pořádali výlety do okolí, hráli divadelní představení a podíleli se na sbírce pro českou školu v Užhorodu na Podkarpatské Rusi.

Ve školním roce 1928/29 byly zjištěny mnohé závady na školní budově a bylo rozhodnuto zakoupit stavební místo pro novou budovu české školy. Jednalo se o prostor za německou školou (v této budově se dnes nachází 2. stupeň ZŠ).

Ve školním roce 1937/38 už učebny české školy nestačily velikému počtu dětí, protože bylo zapsáno 79 dětí. První třída byla přeplněna. Všechny děti byly státními občany Československé republiky. Přibývalo také dětí v mateřské škole. Chod školy byl narušen epidemiemi spály a záškrtu, které se několikrát opakovaly, takže škola musela být téměř dva měsíce uzavřena a několikrát desinfikována.

Zápis v první školní české kronice končí srpnem 1938, kdy byla česká škola uzavřena. V květnu roku 1945 neměly už německé děti přístup do své školy. Po ukončení 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva připadla budova německé školy českému obyvatelstvu. Postupem let byla dobudována do současné podoby.

První žáci školy v KryrechUvádíme jako vysvětlující informaci:

Obecná škola se nacházela ve staré budově za mostem směrem k rozhledně, dnes je zde Dům pečovatelské služby Kryry.

Měšťanská škola sídlila v dnešní čelní budově ZŠ (výstavba v roce 1911 - 1912). Tehdy nebyly realizovány přístavby, proto se některé třídy vzhledem k nedostatku prostor, zejména po připojení obecné školy, dostaly jako detašované do objektů mimo hlavní budovu, např. v ulici Komenského. Také školní družina neměla dnešní samostatnou budovu.

Osmiletá střední škola vznikla ve školním roce 1953 – 1954, kdy byla povinná školní docházka snížena z devíti na osm let.

Základní devítiletá škola (ZDŠ) byla opět zavedena od roku 1959 – 1960. Základní škola, kdy byl první stupeň tvořen čtyřmi třídami stejně jako druhý stupeň, byla zahájena v roce 1982 – 1983. Povinná školní docházka byla tedy osmiletá.

Základní škola byla ve školním roce 1995 – 1996 opět prodloužena na devět let.

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště Víceúčelové hřišě