ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Ředitelské volno

  Oznamuji, že v souladu s §24 odst.2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, uděluji v pátek 25.9. 2020 na základě doporučení ministra zdravotnictví R. Prymuly  ředitelské volno.

Ing. Hana Lehnerová
   ředitelka ZŠ