ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 

Plán práce školní družiny na školní rok 2018 - 2019

  Září
  -  Zahájení, seznámení s řádem a režimem  ŠD
  -  Poučení o bezpečnosti ve ŠD
  -  Seznamování se a začlenění  prvňáčků do kolektivu
  -  Dopravní výchova „Bezpečně do školy a ze školy“ (přechody pro chodce, chování na autobusové zastávce)
  -  Sebeobsluha a správné stolování, dodržování hygieny
  -  Pohybové a sportovní hry na zahradě
  -  Sledování odletu stěhovavých ptáků, papírové vystřihovánky – vlaštovky na drátech
  -  Keramika -  práce s vykrajovátky

  Říjen
  -  Pozorování změn v přírodě
  -  Tvoření z přírodních materiálů, výroba podzimních dekorací
  -  Místo, kde žijeme – naše město, náš domov, připomenutí výročí vzniku republiky
  -  Halloween -  výzdoba v oddělení
  -  Dýňová párty
  -  Soutěž o nejhezčího draka

  Listopad
  -  Naše zdraví - zdravá výživa, dodržování pitného režimu
  -  Poznávání dopravních značek, dopravní hry
  -  Příprava na Advent – výroba vánočních dekorací
  -  Významná místa v našem městě

  Prosinec
  -  Zpěv a poslech koled
  -  Čert a Mikuláš - nadílka
  -  Výroba vánočních dárků a přáníček, výzdoba oken a oddělení
  -  Píšeme dopis Ježíškovi
  -  Nácvik kulturního vystoupení pro seniory, výroba dárků, návštěva v Domově pro seniory v Kryrech
  -  Posezení u vánočního stromečku s cukrovím a čajem, zpěv koled, rozbalování nových hraček

  Leden
  -  Tři králové – nácvik písně
  -  Orientujeme se v čase
  -  Historie města, znak
  -  Hry na sněhu, stavění sněhuláků – podle možností
  -  Výroba jednoduchých krmítek pro ptáky

  Únor
  -  Naše rodina – kdo je teta, sestřenice apod.
  -  Sáňkování, bobování a bruslení – podle možností
  -  Přáníčka k svátku sv. Valentýna
  -  Výroba karnevalových masek

  Březen
  -  Návštěva školní knihovny - předčítání
  -  Výtvarná soutěž – ilustrace oblíbených knih
  -  Poznávání ptactva, výroba dekorativního zápichu - ptáček
  -  Výzdoba oken a oddělení

  Duben
  -  Velikonoční zvyky a tradice,výroba velikonočních dekorací, barvení vajíček
  -  Keramika – kuřátka
  -  Den Země – úklid zahrady, hry s ekologickou tématikou
  -  Pozorování změn v přírodě
  -  Nácvik pohádky, výroba papírových loutek
  -  Jak se chovat k cizím lidem – ne všichni jsou hodní.
  -  Čarodějnice – výroba dekorací a masek

  Květen
  -  Naše tělo – prevence onemocnění a úrazů, zdravý životní styl, škodlivost kouření, alkoholu a drog
  -  Výroba dárků ke Dni matek
  -  Keramika - srdíčka
  -  Čím budu, až vyrostu – vyprávění o tom, co dělají rodiče, hra na řemesla
  -  Dopravní výchova
  -  Sportovní hry venku

  Červen
  -  Odpoledne her a soutěží k MDD
  -  Malování na chodníku – ptačí svět
  -  Pěvecká soutěž
  -  Zdravověda – poskytování 1. pomoci, nácvik situací, přivolání pomoci, důležitá telefonní čísla
  -  Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž
  -  Úklid v oddělení a v šatnách   
  -  Poučení o bezpečnosti o prázdninách