ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Vítejte na stránkách základní školy

 

VSTUP DO ZŠ - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI a NÁVŠTĚVY 

 

 * pohyb cizích osob ve škole je zakázán
 * vstup návštěv je možný pouze v nezbytně nutných případech
 * schůzky doporučujeme předem domluvit
 * vstup dospělých osob do školy je možný pouze po použití desinfekce a s použitím roušky a je pro ně určen boční vchod

 


 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA DO 22. LEDNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-    informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

 

    Informace k provozu  školy od 27. prosince do 10.ledna 2021

 

Od 4.1. 2021 je povolena prezenční /denní/výuka žáků 1. a 2. ročníku, ostatní třídy přechází na povinné distanční vzdělávání.

 

Informace z materiálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Je povolena osobní přítomnost:

•    žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
•    Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
•    Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
•    Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
•    Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
o    Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
•    Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
•    Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
•    Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
•    Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
•    Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

 


ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY NA ZŠ

formát 1200px-PDF file icon.svg

 

 -----> Úkoly pro žáky <-----
 

   Název školy:  Základní škola Kryry, okres Louny

   Adresa:         Komenského 393, Kryry

   IZO:             600082849

   IČO:             47790920

   ID datové schránky:    zsuqtvc

   Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

   MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: + 420 353 399 708


 Důležité kontakty:

   Ředitelka:              Ing. Hana Lehnerová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),

                              tel. 736 483 081

   Zástupce ředitele:   Mgr. Blanka Lukášová, tel. 736 483 080

   1. stupeň:              tel. 739 738 548

   Školník:                 tel. 736 483 082

   Školní družina:        tel. 731 615 652

   Školní jídelna:         tel. 603 924 035

   Sborovna:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

   web info 2018 19